احتمال رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام تا آخر هفته !
۱۳ام دی ۱۳۹۶ مخابرات و ارتباطات

مطلب احتمال رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام تا آخر هفته ! برای اولین بار در وب سایت کنفرانس مخابرات – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – کنفرانس مخابرات – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/

اتفاقات اخیر باعث فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام شده بودند اما امروز یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از احتمال رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام تا آخر هفته خبر داد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مورد جلسه برگزار شده در این هفته برای بررسی حوادث اخیر سخن […]

مطلب احتمال رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام تا آخر هفته ! برای اولین بار در وب سایت کنفرانس مخابرات – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – کنفرانس مخابرات – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/


مطالب پیشنهادی